Greenie

Effortless Recycling

Ứng dụng hỗ trợ phân loại và 

thu gom rác tại nguồn

home 1
banner 2 home

Về Greenie

13,000 tấn rác bị thải ra mỗi ngày ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Phần lớn trong số đó là rác thải sinh hoạt.

90% trong số chúng vẫn đang bị đốt hoặc chôn lấp, bao gồm cả các chất thải độc hại chỉ vì chúng ta không phân loại rác.

Tuy nhiên, mặc dù chúng ta có phân loại rác, hầu hết chúng đều bị đổ vào chung một chỗ.

Đứng trước thực trạng này, chúng mình tạo ra Greenie – Ứng dụng hỗ trợ thu gom và phân loại rác tại nguồn.

Why Greenie

recycle bulb

Phân loại rác
đúng cách

location phone

Thu gom tận nơi
miễn phí

shopping bag

Đổi rác lấy
sản phẩm xanh

How Greenie Works

procedure-1

Phân loại rác
Greenie cung cấp danh sách những vật dụng có thể tái chế, giúp người dùng phân loại rác hiệu quả
procedure-2

Đặt thu gom
Mỗi khi bạn đặt thu gom rác tái chế qua ứng dụng, Greenie sẽ cử người đến thu gom tận nơi miễn phí
procedure-3

Tích điểm đổi quà
Greenie cung cấp danh sách những vật dụng có thể tái chế, giúp người dùng phân loại rác hiệu quả
procedure-4

Thử thách bản thân với lối sống xanh
Greenie sẽ thường xuyên cập nhật thử thách giúp tạo thói quen giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng.
procedure-1

Đặt thu gom

Mỗi khi bạn đặt thu gom rác tái chế qua ứng dụng, Greenie sẽ cử người đến thu gom tận nơi miễn phí

procedure-3

Thử thách bản thân với
lối sống xanh

Greenie sẽ thường xuyên cập nhật thử thách giúp tạo thói quen giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng.

step-1
dotted-line
step-2
dotted-line
step-3
dotted-line
step-4

Phân loại rác

Greenie cung cấp danh sách những vật dụng có thể tái chế, giúp người dùng phân loại rác hiệu quả
procedure-2

Tích điểm đổi quà

Số điểm từ việc đặt thu gom rác có thể được đổi ra các sản phẩm thân thiện với môi trường

how greenie work 4

Trở thành cộng tác viên

Let’s make awesome things together
become collector

Đối tác

become greenie

Trở thành Greenie

Let’s make awesome things together